การประกวดรางวัล SEMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2565

ด้วยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดประกวดรางวัลSEMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2565 หากสนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่