นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM เพื่อให้บุคลากรของ สพท. มีความรู้ความเข้าใจ ในการรายงานผลการ เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตรงกันอย่าง มีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM เพื่อให้บุคลากรของ สพท. มีความรู้ความเข้าใจ ในการรายงานผลการ เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตรงกันอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1. ความปลอดภัยในสถานศึกษา 2. พาน้องกลับมาเรียน 3. โรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)