สพป.มหาสารคาม เขต 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดลายมือสวยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “ลายมือสวยด้วยมือเรา” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดลายมือสวยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร “ลายมือสวยด้วยมือเรา” ปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทักษะคัดลายมือสวยนำการคัดลายมือสวยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมอาคาร 6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม