สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการ Back to school

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมการมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” (Back to school) ณ โรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้  นายโพชัน  ขุนาพรม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี  ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพนม  นอนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  และนางสาวนรมน  มูลไธสง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนและร่วมพิธีการมอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน” (Back to School) ณ โรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ มี ชาญชัย คมานิคม นายอำเภอชำนิ เป็นผู้มอบ (พนม นอนา : ภาพ)