สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากจากเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อพิจารณาบริหารอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา