การกำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร

การกำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร

🕘 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านนาโด่ ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ คณะบุคลากร สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุม “การกำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร” นำโดย นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.มุกดาหาร พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาโด่ และโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์

การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณา นโยบายและการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โดยมีเหตุผลความจำ
เป็นในการรวมโรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม มีโรงเรียนขนาดเล็กโดยรอบ สามารถนำนักเรียนมารวมเพื่อยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน