สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ ในการติดตามเฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายวิรยุทธ ชัยดินี รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  ร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Cloud Meetings ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. ( DOC ) อาคาร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ