สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านปากพู่ฯ อำเภอกะปง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอกะปงให้การต้อนรับ และรับการนิเทศติดตามตามแผนการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕