สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประเมินให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รายนางสาวพิมพ์นภัส วิเศษบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ  ประกอบด้วย นายสมบัติ เทพวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ และนายจินดา อุปฮาด ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด  ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด