สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และชี้แจง เรื่องการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1