นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และ คณะบุคลากรให้การต้อนรับ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และคณะมาศึกษา ดูงานการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการควบคุมภายใน การติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และคณะมาศึกษาดูงานการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)