เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนปิน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชม พร้อมให้คำแนะนำ ให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนกรสอน แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน โดยมี นางพัชรา ชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนปิน ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล