สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภูวณัฐ สมใจ รอง ผวจ.ตรัง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้ความช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1