สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพม.เชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสพม.เชียงใหม่ เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการพัฒนาการศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

พร้อมกันนี้ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังแก่ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ ในการเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการดารารัศมี ชั้น 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่