สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท  พานนนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รางวัลคือ ๑) เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  ๒) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓) รางวัลคุรุสภา และ ๔) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายธัญ  สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์