นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของเครือข่ายเมืองเชียงดี พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องกันเกรา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)