การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

นายธนกฤษ ศิริภิรมย์ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล(4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี) ณ อาคารอำนวยการ สพป ขอนแก่น เขต 2