ประเมิน ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับการประเมิน ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการประเมินแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมี อดีต ผอ.สพป.ขก.2 อดีต รอง ผอ.สพท. ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา บุคลากรจาก สพป.ขอนแก่น เขต 2 และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คณะครูในสังกัด สพป.ขก.2 ร่วมให้กำลังใจในการรับการประเมิน