ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบ วิทยากรพี่เลี้ยง และคณะทำงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด แด่สถานศึกษาต้นแบบ วิทยากรพี่เลี้ยง และคณะทำงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศกรของสถานศึกษาและองค์กรต้นแบบ และบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.” โดย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา วิทยากรพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)