การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามกรอบ PA เพื่อขับเคลื่อนเชิงระบบอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามกรอบ PA เพื่อขับเคลื่อนเชิงระบบอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีคุณครูจากรร.บ้านเกิ้ง และรร.ประเสริฐแก้วอุทิศ เข้าร่วมอบรม มีนายวิวัฒน์ นาฬิกุล ผอ.รร.บ้านเกิ้ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรม โดยมี ผศ.ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมรร.บ้านเกิ้ง