ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการปลูกต้นไม้ ตามโครงการต้นไม้เพื่อเรา

ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการปลูกต้นไม้

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 มอบหมายให้ นางนุจริน โชติญาโน ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้า ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการปลูกต้นไม้ ตามโครงการต้นไม้เพื่อเรา ซึ่งอำเภอบ้านไผ่เป็นอำเภอนำร่องตามโครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่(ชั้น 2)โดย นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานในการประชุม นายธัชขัย มนต์ขลัง ผู้จัดการภาคสนามโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการต้นไม้เพื่อเรา ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คัดเลือกโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 โรงเรียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่นักเรียน ในโรงเรียน ผู้ปกปกครอง ผู้นำชุมชน กล้าไม้ที่ทำการเพาะชำ จากการสำรวจความต้องการ ได้แก่ ต้นยางนา ด้วยการนำไปปลูกที่โรงเรียน หากพบว่าโรงเรียนไม่มีพื้นที่ในการปลูก จะให้นักเรียนนำไปปลูกที่บ้าน คนละ 1 ต้น

+13