การจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบสอง

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบสอง ระดับประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในหน่วยงานทุกสังกัดได้แสดงความสามารถทางวิซาการอย่างเต็มศักยภาพ และต่อยอดดำเนินการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิซาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นศูนย์สอบที่ ๒๙ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้งหมด 1๑๑ คน ประกอบด้วย 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน ๒๗ คน ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน ๕๒ คน ๓. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน ๓๑ คน ๔. และ สพม.พังงา,ภูเก็ต,ระนอง (ย้ายศูนย์สอบ) จำนวน ๑ คน ณ ห้องประชุมชล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร