ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย นางศุกร์ศรี โพธิ์ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากเหมือง โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ โรงเรียนบ้านเนินทรายและโรงเรียนวัดทะเลน้อย ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากฝนตกลมกระโชกแรง พร้อมให้กำลังใจและแนะนำวิธีการดำเนินการเพื่อซ่อมแซมต่อไป