สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง เรื่องในวาระการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด