ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีลงนาม MOU และบริษัทเคมีแมน จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กล่าวต้อนรับคณะจาก บริษัท เคมีแมน จำกัด นำโดย คุณอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ในพิธีลงนาม MOU และพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ โดยมี นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารมัธยม โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี