ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (DOVID-19) โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ โดยมี นางสาวสุกัญญา เกตุบุดดา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้พบปะคณะครูเน้นย้ำกระบวนการในระยะเวลาสองเดือนแรกขอให้ได้มีการทบทวน นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เน้นถึงความเป็นอยู่ของเรียนและให้การช่วยเหลือนักเรียนเป็นสำคัญ ทั้งยังให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี