นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพป.กพ.2 ประชุมคณะทำงานลูกเสือ ฯ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาต้านภัยยาเสพติด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2