ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย นายโกวิท  หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะกรรมการในการประเมินด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ของนางเยาวลักษณ์  เกษรเกศรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและนางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา ประธานเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มศรีบูรพา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินฯครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดเมืองสาตร อำเภอเมืองเชียงใหม่

Cr”ภาพ : นางสาวพรรณี จันทรืแก้ว / นายสวัสดิ์ จันทร์ตรง