สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และปรึกษาหารือ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ.อุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม