สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สุรินทร์ เขต ๒

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.สุรินทร์ เขต ๒ นำโดย นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๒ และคณะ ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการการศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง