สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมรอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการงานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม โดยเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม “Webex” และประชุมทีมบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สพป.ระยอง เขต ๒