ผู้บริหาร สพม.พงภกรน ร่วมกิจกรรมวันดีบุก ประจำปี 2565 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

+++++วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกิจกรรมวันดีบุก ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ที่ได้ดำเนินการสืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยจะจัดในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน” ตามคำกราบบังคมทูลของนายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุก ผู้บริจาคเงินสมทบในการปลูกสร้างโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อน้อมรำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของราชกาลที่ 7 พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามโรงเรียน รำลึกถึงนายก้ามงิ้นเชี้ยว ดีบุกผู้บริจาคเงินสมทบในการปลูกสร้างโรงเรียน ให้คณะครู นักเรียน บุคลากร ครูอาวุโส ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ได้ทำบุญร่วมกันกับวัดในการทำบุญตักบาตรและไถ่ชีวิตโคเป็นการสืบทอด ส่งต่อ คุณธรรมความดีงามขององค์กร สำหรับการทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือและช่วยเหลือผู้ยากไร้นั้น โรงเรียนได้ร่วมกับวัดประชาสันติ โดยพระอาจารย์เชือน ปราสสโร เจ้าอาวาสวัดประชาสันติ  เรวดี…ภาพ / ข่าว