ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕  ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดคูมอญ   โรงเรียนวัดหัวไทร และโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา