ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอารยเกษตร 

วันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.30  น.   นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอารยเกษตร  สืบสาน  รักษา  ต่อยอด  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วย  “โคก  หนอง  นา  แห่งน้ำใจและความหวัง”  โดยมี  นายนิพนธ์  ก้องเวหา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  หอประชุมเอนกประสงค์  โรงเรียนชุมแพศึกษา