ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เดินทางไปมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง ให้กับนางบุปผา ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง , น.ส.วารินทร์ หยุมปัญญา ครูโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) , น.ส.พิสมัย ทอเตี้ย ครูโรงเรียนวัดหนองยวง , นางนภัสสร อุปละกุล ครูโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย , นางสายรุ้ง ต๊ะวรรณา และน.ส.ชนัญชิดา ศรีสุขคำ ครูโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมชมห้องเรียนคุณภาพ และโรงเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไป