สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี รอง สพป.ตรัง เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ กิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดรอบ ๆ อาคารสถานที่ และภายในสำนักงานให้เรียบร้อย ณ สพป.ตรัง เขต 1