โรงเรียนพญาไท สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ในการนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนพญาไท และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)