สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแว่น จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) สะเต็มศึกษา (STEM Education) 2565

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565…สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแว่น จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding)สะเต็มศึกษา (STEM Education) 2565…ให้กับคุณครูทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1

โดยมีนักเรียน..โรงเรียนบ้านหนองแว่น…นำเสนอผลงาน…นวัตกรรม…ด้าน Ai โดยใช้ CiRA CORE…ชื่อผลงาน “น้องแยกแยะ”…ถังขยะแยกขวดน้ำและแก้วน้ำอัติโนมัติมานำเสนอในโดรงการนี้ด้วยวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565…สพป.อุทัยธานี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแว่น จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) สะเต็มศึกษา (STEM Education) 2565…ให้กับคุณครูทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1….. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สพป.อุทัยธานี เขต 1…โดยมีนักเรียน..โรงเรียนบ้านหนองแว่น…นำเสนอผลงาน…นวัตกรรม…ด้าน Ai โดยใช้ CiRA CORE…ชื่อผลงาน “น้องแยกแยะ”…ถังขยะแยกขวดน้ำและแก้วน้ำอัติโนมัติมานำเสนอในโครงการนี้ด้วย