สพป.เพชรบุรี เขต 1 – เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท. ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายและข้อราชการ