ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาโรงเรียนกับการฟื้นฟูการเรียนรู้ จัดโดยสภาการศึกษา

โดยใช้ช่องทาง Facebook : สภาวะการศึกษาไทย สกศ.
Youtube : ค้นคำว่า ” สภาวะการศึกษาไทย สกศ.”
รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้