ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางช่องทาง Facebook Live : Biodiverssity CHM Thailand
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เลา 12.00-16.00 น. รายละเอียดดังไฟล์แนบ