ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1