โครงการนำสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565

ด้วยบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ได้จัดโครงการนำสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ นวัตกรรมการสอนในรูปแบบสื่อคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระ ในการนี้เชิญชวน นักศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่