ผช.กพฐ. มอบนโยบาย ครูบางกระทุ่ม สพป.พิษณุโลก เขต 2

ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และ ดร.ไพฑูรย์ จารุสาร ผอ.สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในเขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย เร่งด่วน Ouick Policy 2565 สพฐ. วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก