ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พบปะและให้โอวาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พบปะ ให้โอวาท และคำแนะนำในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตัว แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1