สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน พร้อมบริการ อำนวยความสะดวกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อราชการ