พิธีเปิดป้ายอาคาร “จำรูญศตมรกต” โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “จำรูญศตมรกต” และวันครบรอบ 101 ปี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการการศึกษาของโรงเรียน โดยมีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร “จำรูญศตมรกต” โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่