สพป.พิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายนิเวช อินสุวอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 5 เขตตรวจราชการที่ 4 และ เขตตรวจราชการที่ 16 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเสนอผลสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย นวัตกรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และ โครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1

https://www.facebook.com/588904804513096/posts/pfbid02sEMtJkfnSuB7rhtg1mTLbXMtb3SEJpMS7jd1NLZuCZP8J2njog4PRpchge28muUSl/?d=n