สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์