สพป.ชลบุรี เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3